زینب عباسیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زینب عباسیان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر عامل شرکت زیست فناوری گیاهی 1382/5 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی علوم گیاهی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.70
اصفهان 1379 - 1381