میترا سالکی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میترا سالکی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زن