شیدا نیکیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شیدا نیکیان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شركت بازرگاني او‍زان 1393/6 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 15.40
مازندران 1389 - 1393