ام البنین اربابی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ام البنین اربابی

محل سکونت: سیستان و بلوچستان - سراوان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 14.08
پردیس زابل 1389 - 1393