رضا محمدیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا محمدیان

محل سکونت: ایلام - ایلام

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس کنترل پروژه شرکت مهندسی صنعتی استیم 1391/8 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع تولید
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.00
سنندج 1390 - 1392