میر مرتضی میر علی اشرفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میر مرتضی میر علی اشرفی

محل سکونت: آذربایجان غربی - ارومیه

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 0.00
کمال 1393 - 1395
معماری معماری
– کاردانی – معدل: 14.00
ارومیه 1391 - 1393
ریاضی فیزیک
– دیپلم – معدل: 17.36
1389 - 1391