مهدی رحیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی رحیمی

محل سکونت: زنجان - خرمدره

جنسیت: مرد