لیلا جام کسری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: لیلا جام کسری

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکاترونیک مکاترونیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.30
آزاد تبریز 1391 - 1393
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 15.56
آزاد تبریز 1386 - 1386