ناصر رنجبر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ناصر رنجبر

محل سکونت: آذربایجان شرقی - ایلخچی

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فنی شرکت پیشرو سیستم اذر 1390/11 -