فرشید مستوفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرشید مستوفی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كارشناس فروش شركت واسپاري ملت 1388/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
كشاورزی علوم دامی
– کارشناسی – معدل: 13.81
آزاد 1374 - 1378