سهیلا پارساپناه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سهیلا پارساپناه

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس خصوصی 1391/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی سیستماتیک گیاهی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
گیلان 1390 - 1392