شهرام ستوده نیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شهرام ستوده نیا

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار مالی خزانه داری شرکت سیمان کارون 1379/6 - 1392/3