پویا شایسته

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پویا شایسته

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح گرافیک کانون اگهی و تبلیغات دنیای نو 1392/6 - 1392/8
طراح گرافیک کانون آگهی و تبلیغات پان 1391/8 - 1391/9
طراح گرافیک کانون آگهی و تبلیغات آسمان 1390/1 - 1390/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
گرافیک هنر
– کارشناسی – معدل: 18.21
شیراز .احد سپیدان 1388 - 1391
گرافیک هنر
– کاردانی – معدل: 15.89
اندیمشک 1386 - 1388