حمیدرضا حاجی صادقیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیدرضا حاجی صادقیان

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر نقشه برداری مهندسین مشاور کان آذین 1392/7 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نقشه برداری نقشه برداری
– کارشناسی – معدل: 16.30
علامه جعفری رفسنجان 1387 - 1389
نقشه برداری نقشه برداری
– کاردانی – معدل: 16.10
شهید مهاجر اصفهان 1384 - 1387