نوشین ارجی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نوشین ارجی

محل سکونت: همدان - همدان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول آزمایشگاه زیست شناسی دانشگاه پیام نور 1388/8 - 1390/11
آرشیو الکترونیکی مطب دکتر 1390/6 - 1391/12
حسابدار فروش فروشگاه زنجیره ای سفال بوعلی 1392/7 - 1394/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی عمومی
– کارشناسی – معدل: 14.50
همدان 1385 - 1390