روزبه هدایت سرشت

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: روزبه هدایت سرشت

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Photoshop

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مشاور مدیر عامل، مشاور سازمان مردم نهاد سایه های ماندگار 1380/11 - 1395/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روان شناسی بالینی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.00
رودهن 1394 - 1396