صالحه ابوالقاسم زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صالحه ابوالقاسم زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک حسابدار کاراسازه متین 1389/12 - 1392/6