علی محققی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی محققی

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک حرارت وسیالات
– کارشناسی – معدل: 14.02
آزاد سمنان 1389 - 1392
مکانیک خودرو
– کاردانی – معدل: 14.60
منتظری 1387 - 1389