هامون نوری پورازگمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هامون نوری پورازگمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی بدون گرایش
– کارشناسی – معدل: 16.21
تهران 1389 - 1393