زهرا کمالی راد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا کمالی راد

محل سکونت: سمنان - دامغان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.02
شمال 1391 - 1393