معین ذوالفقاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: معین ذوالفقاری

محل سکونت: کرمان - کرمان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ماشین ابزار تراشکاری
– کاردانی – معدل: 12.53
شهید چمران کرمان 1388 - 1391