اکبر احتشامی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اکبر احتشامی

محل سکونت: مازندران - بابل

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه شرکت قصر پاییزان 1392/5 - 1394/5