محمد رضا کرمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد رضا کرمی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک جامدات
– کارشناسی – معدل: 13.61
مرودشت 1384 - 1389