رقیه سمیعا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رقیه سمیعا

محل سکونت: مازندران - آمل

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیرکنترل کیفیت پارس شمالی البرز 1387/2 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی آلی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.75
دامغان 1388 - 1390