مریم بهمنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم بهمنی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس برنامه ریزی نولید کارخانه اخوان جم 1392/4 - 1392/8
مسئول اموراداری آموزشگاه شکوه 1393/7 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی – معدل: 17.97
صنعتی قم 1389 - 1393