محمد علی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد علی زاده

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر تضمین كیفیت و آزمایشگاه مركزی فولاد صنعت بناب 1393/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مكانیك ساخت و تولید
– کارشناسی – معدل: 14.47
آزاد اسلامي تبريز 1381 - 1385