رضا عسگری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا عسگری

محل سکونت: البرز - نظرآبادسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کاشناس فنی رضا بافت 1391/12 -
سرپرست سالن یادمان سازه 1391/4 - 1391/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تکنولوژی مکانیک خودرو
– کارشناسی – معدل: 14.17
فنی قزوین 1387 - 1390
تکنولوژی مکانیک خودرو
– کاردانی – معدل: 16.00
امیرالمومنین 1384 - 1386