نوید هادوی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس ابزاردقیق َرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO) 1391/9 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 15.64
دانشکده امام (ع) 1388 - 1390
برق الکترونیک
– کاردانی – معدل: 12.77
دانشگاه شیراز-دانشکده صنعت الکترونیک 1381 - 1383