ابوالفضل قربانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابوالفضل قربانی

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابرس سازمان حسابرسی 1379/5 - 1382/4
رییس حسابداری فروش شرکت شتابکار (ایران خودرو) 1382/4 - 1385/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 14.09
آزاد واحد سبزوار 1374 - 1377