ابوالفضل اکاتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابوالفضل اکاتی

محل سکونت: سیستان و بلوچستان - زاهدان
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فنی حرفه ای تربیت بدنی
– کاردانی – معدل: 14.00
آزاد اسلامی 1390 - 1391