شهربانو اسدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شهربانو اسدی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست ایمنی وبهداشت سیمان سفید ویدک موتور 1382/1 - 1392/8