حسین محمدی مینابیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین محمدی مینابیان

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق حقوق
– کارشناسی – معدل: 18.74
رامهرمز 1391 - 1394