امین هدایتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امین هدایتی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس و تکنسین آزمایشگاه های مکانیک دانشگاه ازاد واحد انزلی 1392/11 - 1393/3
کارشناس پروژه خطوط آبرسانی شرکت مهندسی مشاور سیال کادوس 1392/2 - 1393/3
سرپرست و سرگروه دپارتمان تهویه مطبوع LG شرکت گلدیران 1393/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 16.04
آزاد واحد سمنان 1386 - 1390