امید گلپایگانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امید گلپایگانی

محل سکونت: لرستان - بروجرد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق قدرت
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.00
بوعلي سينا 1392 - 1394
مهندسی برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 15.00
شيراز 1388 - 1392