فریبا طالبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فریبا طالبی

محل سکونت: زنجان - زنجان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی بیمه
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.50
علامه طباطبائی 1391 - 1393
مدیریت بازرگانی بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 17.49
پیام نور زنجان 1383 - 1387