وحید نعمتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: وحید نعمتی

محل سکونت: البرز - نظرآباد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 18.00
هشتگرد 1393 - 1395
حسابداری حسابداری
– کاردانی – معدل: 15.00
کرج 1390 - 1393