مریم خزلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم خزلی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع غذایی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 15.29
واحدشهرقدس 1390 - 1394