مهدیه زارع پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدیه زارع پور

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کاراموز مدرسه 1393/6 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 15.03
اسوه 1387 - 1392