مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر مالی واداری گروه ساريا 1392/8 -
مدیر مالی واداری شرکت پارمیدا آرام قشم 1392/1 -
مشاور و حسابرسی مال شرکت تضامني فرسوده و شرکاء 1391/1 - 1391/9
مدیر عامل - مدیر مالی واداری شرکت درفک آشیان 1385/12 - 1391/12
مدیر مالی واداری شرکت ارژن ارگ 1385/12 - 1391/12
مدیر مالی شرکت آریا زند تهران 1382/3 - 1388/7
معاونت مالی واداری شرکت ساختمانی و راهسازی راموز 1379/3 - 1385/12
حسابدار شرکت باسکولیران 1375/5 - 1379/3
مشاور مالی هتل آفتاب شرق کيش 1384/12 - 1385/9
مشاور مالی هتل فانوس - کيش 1384/12 - 1385/6
مشاور هتل ونوس - کيش 1384/12 - 1385/7
مشاور هتل ديدار - کيش 1384/12 - 1385/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 15.00
رودهن 1373 - 1378