مرتضی زیوری قربان پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی زیوری قربان پور

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اداری نشریه سنا 1390/12 - 1391/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک جامدات طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 13.00
آزاد اسلامی سمنان 1388 - 1390