سیداسدالله موسوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیداسدالله موسوی

محل سکونت: البرز - نظرآباد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول کنترل کیفیت صنایع سلولزی ماریناسان 1391/7 - 1394/3
سرپرست اجرایی تولید شرکت نیروفران 1381/1 - 1383/5
سرپرست تولید فراكلون 1386/7 - 1390/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
اتومکانیک
– دیپلم – معدل: 13.60
1377 - 1380