احمد رضایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمد رضایی

محل سکونت: خراسان شمالی - بجنورد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی سلولی مولکولی میکروبیولوژی
– کارشناسی – معدل: 15.36
تهران 1387 - 1391