سپیده حسامی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سپیده حسامی

محل سکونت: خراسان جنوبی - بیرجند

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول چاپ قبوض شرکت راهبر نیروی خراسان( امور برق بیرجند ) 1380/1 - 1381/6
مسئول بیمه ازمایشگاه پاتوبیولوژی 1383/1 - 1385/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تربیت بدنی مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
– کارشناسی – معدل: 18.10
ازاد اسلامی 1390 - 1393