مرتضی امیدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی امیدی

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول کارگاه تعاونی مسکن رشت 1392/1 - 1394/1
نقشه بردار شرکت تردد گستر شمال 1394/3 -
عضو هیئت مدیره شرکت نوآوران گیلان 1394/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نهدسی عمران سازه
– کارشناسی – معدل: 14.80
جهاد دانشگاهی رشت 1387 - 1389
مهندسی ساختمان ساختمان
– کاردانی – معدل: 14.80
چمران رشت 1385 - 1387