سید مهدی مطهری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید مهدی مطهری

محل سکونت: سمنان - گرمسار
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق حقوق
– کارشناسی – معدل: 18.95
تهران 1390 - 1393