پونه نوپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پونه نوپور

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول فروش شرکت جی سی پک 1393/1 - 1393/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی علوم صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 15.94
شهر قدس 1389 - 1393