زهرا نظری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا نظری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس محیط زیست پژوهشکده انرژی شریف 1394/1 - 1394/5
کارشناس محیطزیست دانشگاه تهران 1393/12 - 1394/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی بدون گرایش
– کارشناسی – معدل: 0.00
علم و صنعت ایران 1387 - 1391
مهندسی شیمی طراحی فرآیند
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
علم و صنعت 1392 - 1393