ابراهیم سلحشورمنشی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابراهیم سلحشورمنشی

تاریخ تولد: ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

وضعیت تأهل: مجرد

محل سکونت: اصفهان - زرین شهر

جنسیت: مرد

وضعیت سربازی: پایان خدمتسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک حسابدار شرکت پارسیان تجارت آنزان 1387/6 - 1388/12
حسابدار پیمانکاری شهر ارا سامان 1388/12 - 1389/2
حسابداری شرکت فلات آسیا 1389/2 - 1389/5
سرپرست حسابداری شرکت بلند پایه 1389/5 - 1390/12
ریئس حسابداری شرکت تراز نماگران 1391/1 - 1392/12
ریئس حسابداری شرکت سلامت گوشت سپاهان 1392/12 - 1394/1
سرپرست حسابداری شرکت ژرف کارجم 1394/2 -