امید قربانعلی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امید قربانعلی زاده

محل سکونت: گلستان - آق قلا

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست اکیپ ژئوفیزیک بخش ژئومغناطیس دانشگاه تهران 1393/2 - 1393/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معدن اکتشاف
– کارشناسی – معدل: 14.24
صنعتی شاهرود 1383 - 1387
ژئوفیزیک زلزله شناسی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.43
صنعتی کرمان 1388 - 1390