عنایت احمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عنایت احمدی

محل سکونت: خوزستان - ایذه

جنسیت: مرد